top of page
Szukaj
  • Gertis

Wydanie patentu sternika motorowodnego


Po zdaniu egzaminu na patent sternika motorowodnego otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające wynik egzaminu. Trzeba pamiętać, że nie jest to jeszcze dokument pozwalający na pływanie motorówkami. Aby korzystać z nowych uprawnień należy złożyć wniosek o wydanie patentu motorowodnego.


Co należy zrobić aby uzyskać patent sternika motorowodnego?

1. Wypełnij formularz na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

2. Podpisz wniosek i przyklej na nim swoje zdjęcie (legitymacyjne lub paszportowe)

3. Opłać wydanie dokumentu - dane do przelewu otrzymasz po wypełnieniu wniosku. Koszt wydania patentu to 50 zł / 25zł osoby uczące się do 26 roku życia. Potwierdzenie zrobienia wpłaty należy wydrukować i dołączyć do wysyłanych dokumentów

4. Do dokumentów dołącz oryginał zaświadczenia, które otrzymałeś/łaś na egzaminie.

5. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć dodatkowo zgodę rodziców na uprawnianie sportów motorowodnych (pobierz wzór zgody) 6. Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki dla osób uczących się do 26 roku życia dołącz kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej


Gdzie wysłać dokumenty o wydanie patentu motorowodnego?

Dokumenty wysyłamy pocztą lub dostarczamy osobiście na adres: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - Dział Patentów i Licencji; ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa. Telefon do kontaktu: +48 22 617 44 49


Czas oczekiwania na wydanie patentu to 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów.


Co zrobić jeśli zgubię patent sternika motorowodnego?

Jeśli chcesz otrzymać duplikat swojego patentu, bo zgubiłeś, ,uszkodziłeś lub skradziono Ci patent musisz złożyć kolejny wniosek do związku. Procedura jest taka sama jak ta opisana wyżej. Wypełniając wniosek zaznacz opcję "wydanie duplikatu". Do wysyłanych dokumentów należy dołączyć oświadczenie o utracie patentu o treści:

Oświadczam, że byłem/byłam posiadaczem patentu/licencji ………………………………………… (rodzaj patentu), który/e utraciłem z powodu……………………………………………………………

..............................(data, podpis)


Jeśli chcemy wymienić patent w związku ze zmianą nazwiska należy dodatkowo dołączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa. Komplet dokumentów wysyła się do odpowiedniego związku (adresy podajemy powyżej).

151 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page